2,5 miljoner kronor till Lars Alfredsson

Genom AFA försäkring ger arbetsmarknadens parter forskningsanslag för studier inom arbetsmiljöområdet eller för individen själv via nya behandlingsmetoder.

Grattis professor Lars Alfredsson som får 2,5 miljoner.

Inom EIRA-projektet studerar professor Lars Alfredsson hur omgivningsfaktorer påverkar ledgångsreumatism och risken att få sjukdomen. Ett av studiernas resultat är kunskapen att rökning ökar risken.

Genom AFA får Lars Alfredsson 2,5 miljoner kronor för att undersöka om luftföroreningar på arbetsplatserna, som förbränningsprodukter, damm från textil, spannmål eller trä och lösningsmedel har ett samband med risken att få ledgångsreumatism.

Läs mer

Relaterade artiklar

Visa fler