Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor

Arbetshjälpmedel är en av många faktorer som påverkar förutsättningarna för den enskilda individen att kunna göra ett bra arbete. Utgångspunkten måste vara arbetsvillkor som gör att arbetsförmågan tas tillvara på allra bästa sätt. Alla anställningar ska också vara trygga anställningar med likvärdiga försäkringsvillkor.

Relaterade artiklar

Visa fler