Åtgärder inom aktivitetsstödet.

Denna departementsskrivelse har förslag på hur åtgärdsreglerna för aktivitetsstöd kan harmoniseras med reglerna inom arbetslöshetsförsäkringen. Reumatikerförbundet lyfter en varningens finger.

De som deltar inom arbetslivsintroduktioen alltså de som lämnat sjukförsäkringen och finns inom arbetsförmedlingen uppbär aktivitetsstöd. Ska dessa personer likställas med alla som finns inom någon arbetsmarknadsåtgärd? Det är det som är frågan. Reumatikerförbundet tycker att detta förslag måste granskas noga så att ingen hamnar i klämm. 

Relaterade artiklar

Visa fler