Att födas med hjärtblock

Kvinnor som lever med Sjögrens syndrom och SLE har ofta en speciell autoantikropp som kan ge deras barn medfött hjärtblock.

Civilekonom och medicine doktor Amanda Skog har i sin avhandling studerat tillväxt och utveckling hos barn med hjärtblock samt riskfaktorer för att hjärtblocket ska uppstå. Resultaten bidrar till att sprida kunskap om barnens utveckling och hur de bäst ska följas upp och ges stöd.

Amanda Skog har skrivit en populärvetenskaplig sammanfattning av avhandlingen.
Länk till avhandlingen (på engelska) 

Relaterade artiklar

Visa fler