Att leva med granulomatos med polyangit och vänta barn

Att vara en av 40 personer i världen som skaffar barn och ha diagnosen granulomatos med polyangit är självfallet oroligt. Men Marie Korsgaard konsulterade sina läkare och bestämde sig för att försöka. Här är hennes berättelse.

Relaterade artiklar

Visa fler