Avhandling av Louise Laurell

Ultraljud med doppler ger stora fördelar vid diagnosticering och behandling av barnreumatism, visar ny avhandling.

Medicine doktor Louise Laurell, överläkare vid Barn- och ungdomsmedicinska kliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund, har i sin avhandling; Ultrasonografi för diagnostik, vägledning av steroidinjektion och uppföljning av behandlingseffekt vid Juvenil Idiopatisk Artrit, kommit fram till att användingen av dopplerultraljud i framtiden kommer att spela en större roll i vården av JIA-patienter.

Läs vår sammanfattning av avhandlingen här 

Relaterade artiklar

Visa fler