Avhandling Catharina Eriksson

Patienter med reumatoid artrit (RA) som fått TNF-alfahämmaren infliximab löper risk för ökad bildning av autoantikroppar och ett förändrat uttryck av kemokiner och cellyte-receptorer, säger ny avhandling.

Catharina Eriksson är verksam som reumatolog och forskare vid klinisk immunologiska laboratoriet och reumatologiska kliniken vid universitetssjukhuset i Umeå.

Hennes avhandling handlar om Immunologiska mekanismer i systemisk autoimmunitet, och du kan läsa vår sammanfattning här.

Relaterade artiklar

Visa fler