Besök från Cypern

Cyperns motsvarighet till Reumatikerförbundet på besök i Sverige.

Den här veckan besöker representanter från organisationen Cyprus-league-against-rheumatism Reumatikerförbundets kansli i Stockholm.

Gruppen som är här på besök ingår i kunskapsprojektet ”Knowledge Transfer Programme” som European-league-against-rheumatism, EULAR anordnar. Projektet går ut på att utbilda cypriotiska
reumainstruktörer enligt vårt svenska utbildningskoncept.

Efter utbildningen i Sverige ska instruktörerna kunna utbilda sina egna instruktörer på Cypern som i sin tur ska föra kunskapen vidare till läkarstudenter. På så vis ökar kännedomen om Reumatism och dess konsekvenser samt möjligheten att upptäcka sjukdomen på ett tidigt stadium.

Relaterade artiklar

Visa fler