ALMEDALEN - Den svenska ryggplågan – mår patienterna bättre av nya nationella riktlinjer?

Lennart Ekdal leder debatt i Almedalen med bl.a. Anne Carlsson.

Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar ställer krav på stora förändringar i vård och behandling. Det gäller särskilt patienter med kronisk inflammatorisk ryggsjukdom. Tidig diagnos och behandling för hög prioritet i de nya riktlinjerna. Följ vår debatt om vad resultatet har blivit så här långt.

Den svenska ryggplågan – mår patienterna bättre av nya nationella riktlinjer

Moderator: Lennart Ekdal Tv-profil och samhällsjournalist

Tid och plats

Tordagen den 4 juli kl. 10.30–12.00

Dagens Medicins Vårdtorg
Burmeister (Strandgatan 9)

Arrangörer:

Dagens Medicin, Läkemedelsföretaget MSD i samarbete med Reumatikerförbundet 

Relaterade artiklar

Visa fler