Reumatikerförbundet inväntar den externa granskningen

Reumatikerförbundet är helt på det klara med att de senaste dagarna har skadat Reumatikerförbundets förtroende. Många ideellt engagerade medlemmar, alla medlemmar som har varit trygga med sin organisation och känt stolthet, givare till Reumatikerfonden, styrelseledamöter och anställda känner på olika sätt obehag och sorg.

Reumatikerförbundet kommer att låta en revisionsbyrå göra en extern utredning. Utredningen ska göras skyndsamt och resultatet från granskningen ska offentliggöras. 

I frågan om förmånsbeskattning har Reumatikerförbundet så väl som ordförande kontaktat Skatteverket för att få svar på hur Reumatikerförbundet ska kunna göra rätt retroaktivt och från och med nu.

Relaterade artiklar

Visa fler