Ett av Nordens största medicinpris tilldelas professor Rikard Holmdal

Reumatikerförbundet gratulerar professor  Rikard Holmdahl , Karolinska Institutet, Stockholm, som tilldelas Anders Jahres medicinska pris för 2015. Det delas ut av Universitetet i Oslo varje år och är ett av de största medicinska priserna i Norden.

Rikard Holmdahl uppmärksammas för sin banbrytande forskning inom diagnoserna celiaki och artrit. Det är autoimmuna sjukdomar där kroppens immunförsvar angriper kroppens egna celler och vävnader.
- Sökandet efter lösningen på reumatismens gåta bygger till stor del på grundforskning, bland annat på den forskning som professor Rikard Holmdahl bedriver, säger Anne Carlsson , ordförande Reumatikerförbundet.

Rikard Holmdahls forskning har under många år tilldelats anslag av Reumatikerförbundet, och de senaste fem åren har han fått över 2 275 000 kr.
- Vi är väl insatta i den forskning som professor Rikard Holmdahl ägnar sig åt. Den är banbrytande och världsledande, säger Anne Carlsson . Utan denna grundforskning skulle inte nya och innovativa behandlingar bli möjliga och heller inte komma patienterna till del. 

Relaterade artiklar

Visa fler