Ett tandvårdsstöd för alla - fler och starkare patienter

Reumatikerförbundet är kritiska till att utredningen ett "tandvårdsstöd för alla", inte omfattar alla. Grupper med kroniska sjukdomar likt Sjögrens syndrom ingår inte i utredningens uppdrag. 

Utredningens huvudsakliga uppdrag har varit att granska om paienter avstår från tandvård på grund av höga kostnader. Beryl Svanberg 1:e vice ordförande i Reumatikerförbundet anser att det är beklagligt att gruppen som hänvisas till det särskilda tandvårdsbidraget inte ingår. Patienter med Sjögrens syndrom klarar sig inte med enbart ett förebyggande stöd, säger Beryl Svanberg. Deras kostnader för tandvård blir ändå väldigt höga. Granska vad tandvårdsreformerna har betytt även för denna grupp snarast, säger hon. 

Relaterade artiklar

Visa fler