Förbättrat skydd för den enskilde vid läkemedelsskador

I ett delbetänkande från läkemedels- och apoteksutredningen läggs ett förslag om ett förbättrat skydd för den enskilde vid läkemedelsskador.
-Det är verkligen på tiden säger Reumatikerförbundets ordförande Anne Carlsson. 

Reumatikerförbundet har länge krävt att läkemedel som är subventionerade genom läkemedelsförmånen självklart ska ingå i läkemedelsförsäkringen. Så är det inte idag utan ett förskrivet läkemedel kan bytas ut till ett som inte omfattas av läkemedelsförsäkringen.

Därför ser vi väldigt positivt på förslaget från Läkemedels- och apoteksutredningen som nu föreslår en förbättring av skyddet för den enskilde. Nu återstår bara att se om regeringen håller med utredaren och bifaller förslaget.

Relaterade artiklar

Visa fler