Förbundet "syr" ihop samarbete med Lettland

Medlemmar i Liepa, Lettland började idagarna använda sin nya symaskin. Reumatikerförbundet har sedan länge samarbetat med Reumatikerorganisationen i Lettland. 

 

Den lokala reumatikerorganisationen i Liepa har fått stöd från förbundet till köpet av symaskinen, den kommer att användas av medlemmarna för att sy saker som de kan sälja och på så sätt stödja sin lokala verksamhet. 

Länk till organisationen i Lettland (engelskt text)

Relaterade artiklar

Visa fler