Föreläsningsserie om ledgångsreumatism

Reumatikerförbundet ordnar en föreläsningsserie om ledgångsreumatism. Syftet är att berätta om hur patienter kan bli mer delaktiga och involverade i sin egen vård- och behandling, samt att berätta om det senaste inom området. Inom reumatologin används patientens egen registrering (PER) där patienten knappar in sin upplevda hälsa på en dator.

Enligt Regeringens intentioner om att människor ska bli mer delaktiga i sin vård- och behandling finns det nu verktyg som gör att patienten verkligen blir det.

Inom reumatologin används patientens egen registrering (PER) för att skatta sin egen upplevda hälsa. Inför varje läkarbesök knappar patienten in sina data på en dator som finns på mottagningen, vilket används som underlag under läkarbesöket. 

Fler patienter behöver dock få information om den här möjligheten. Därför genomför Reumatikerförbundet en föreläsningsserie om Ledgångsreumatism (reumatoid artrit) på flera ställen i landet. 

Stärka patienten

Föreläsningarna fokuserar att stödja och stärka patienter så att de blir mer involverade och delaktiga i sin vård och behandling, samt att ge patienten mer kunskap om sin sjukdom.

— Patientens registrering av sin egen upplevda hälsa är en verklig framgångsfaktor för delaktighet i sin  vård- och behandling. Det är en riktigt vin-vinna situation för både sjukvården och för patienten! Vi menar att detta är ett första steg att mäta kvalitet i vården. Det säger Anne Carlsson ordförande Reumatikerförbundet.

Under föreläsningarna medverkar en reumatolog som berättar om de senaste rönen inom ledgångsreumatism, samt även en medlem i Reumatikerförbundet som bidrar med egna upplevda erfarenheter av att använda Patientens egen registrering som ett stöd i sin vård- och behandling.

Fakta om föreläsningsserien

  • Linköping den 26/11 kl 18:30, Västra Vägen 32, Reumatolog Lars Cöster medverkar. Kontaktperson: Britt Skårstedt 070-344 11 81.
  • Uppsala den 28/11 kl 18:30, Grönwallssalen, Akademiska sjukhuset, Reumatolog Johan Back medverkar. Kontaktperson: Suzanne Ahlkvist 070-581 86 17.
  • Västerås den 5/12 kl 18:30, Slintervägen 6, Reumatolog Milad Rizk medverkar. Kontaktperson:kompletteras med senare.

Föreläsningarna  är öppna för allmänheten och det kostar inget att deltaga. Även media välkomnas! Kontaktpersonerna på plats kan svara på frågor från media.

Relaterade artiklar

Visa fler