Forskning kan spara miljarder

Anne Carlsson tycker till i Dagens Medicin att forskningen om rörelseorganen är alldeles för lågt prioriterad. Vad tycker du? Gå gärna in på Dagens Medicin och debattera.

Vart fjärde år nysatsar regeringen med en stor proposition. Även i den senaste kommer merparten av satsningen att tillfalla vissa redan starka forskningsområden. Enligt vår mening är rörelseorganens sjukdomar och den psykiska ohälsan för lågt prioriterade i förhållande till de enorma merkostnader de medför samhället och det omfattande lidande som därmed drabbar alltför många i vårt land. 

Det skriver Anne Carlsson i en debattartikel i Dagens Medicin.

Relaterade artiklar

Visa fler