Förslag på ändringar i patientsäkerhetslagen

Patientsäkerhetslagen började gälla den 1 januari 2011. Den berör bland annat hur Socialstyrelsen hanterar frågan om kritik mot verksamheter inom hälso- och sjukvården. Nu har Socialdepartementet i en skrivelse föreslagit att det ska gå att överklaga beslut tagna av Socialstyrelsen.

Reumatikerförbundet tycker att nuvarande patientsäkerhetslag har rätt angreppssätt när det gäller att komma tillrätta med brister och underlåtenhet i hälso- och sjukvården. Att införa en möjlighet att överklaga Socialstyrelsens beslut tror vi återigen kan öka misstron och oviljan att arbeta med ett strukturerat patientsäkerhetsarbete.

Relaterade artiklar

Visa fler