Generiskt utbyte och generisk förskrivning, har både fördelar och nackdelar.

Reumatikerförbundet har svarat på rapporten från Läkemedelsverket angående insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte. Rapporten innehåller även en redovisning av fördelar och nackdelar med generisk förskrivning.

Även om vi tycker att Läkemedelsverket har gjort en bra genomlysning av läget önskar Reumatikerförbundet att det görs mer analyser av dagens system med genersikt utbyte och vilka konsekvenser det skulle få om vi införde generisk förskrivning. Utgångspunkten måste vara att följsamheten blir bättre och att patientsäkerheten ökar.

Relaterade artiklar

Visa fler