Göteborg startar ungdomsklinik

Sveriges första teammottagning för unga vuxna med reumatisk sjukdom tar ett helhetsgrepp med focus på livsstil

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset har Sveriges första reumatologimottagning för unga vuxna slagit upp portarna. Mottagningen är ett pilotprojekt som ska drivas under hösten 2013. Behovet av en mottagning som bättre möter ungas behov har funnits under en längre tid.

Teammottagningen är en regional satsning som fått anslag från Reumatikerförbundets forskningsfond Reumatikerfonden.

Läs mer i senaste numret av Tidningen Reumatikervärlden nr 5 2013 ( sidan 32-33 ). Klicka här

Relaterade artiklar

Visa fler