Hur coacha till fysisk aktivitet?

Sjukgymnast Emma Swärdh har disputerat. Hennes studier diskuterar hur coaching kan hjälpa sjukgymnasterna och patienterna till välgörande fysisk aktivitet och träning.

Det är enkelt säga att träning är bra, men inte lika enkelt att följa rådet. Därför har Emma Swärdh studerat på vilket sätt coaching kan underlätta att patienter startar och upprätthåller en god fysisk aktivitet.

Läs en populärvetenskaplig artikel om hennes avhandling

Relaterade artiklar

Visa fler