I morgonsoffan

Idag gästade Anne Carlsson Gomorron i SVT.
Anne berättade om hur medlemmarna tycker att det har blivit att få tag i sina receptbelagda mediciner från apoteken.

- Vi vet att många av våra medlemmar inte får ut alla sina receptbelagda läkemedel vid ett och samma tillfälle. Får man ut nio av tio läkemedel får man ändå besöka fler apotek. Detta är inte acceptabelt, för oss är läkemedel en del av vård och behandling, säger Anne Carlsson. 

Reumatikerförbundet har under ett par veckor via en enkät på hemsidan frågat medlemmar och andra som är intresserade, hur de påverkats av omregleringen. Av de 1179 personer som svarat säger så många som 36 procent att de får gå till flera apotek för att få tag i sina receptbelagda läkemedel. 

Se teveinslaget, Gomorron, SVT.

Relaterade artiklar

Visa fler