Kom när du behöver - vägen till bättre vård!

Kan man få bort köerna inom delar av vården? Och spara pengar, samtidigt som patienterna mår bättre? Ja, faktiskt - det som låter som en dröm för en sjukvårdschef har blivit verklighet för reumatikerna i Gävle. Det berättade SVT Rapport i ett inslag den 2 december.

Det som hänt är att reumatikervården i Gävleborgs län organiserats om enligt en ny modell. Patienterna får nu börja varje läkarbesök med att sätta sig vid datorn och fylla i hur han eller hon mår, vilka leder som smärtar och hur rörligheten fungerar för tillfället.

Svaren förs sedan in i journalen vilket snabbar upp läkarens jobb.

Dessutom har de så kallade kronikerbesöken tagits bort. I dag är den största delen av vården för kroniskt sjuka uppbyggd kring att patienterna regelbundet kallas till läkaren för kontroll. Men i Gävle får patienterna numera själva höra av sig till läkaren när de behöver.

Staffan Lindblad är professor i medicinsk innovation och den som tagit fram det här nya systemet. Han har jämfört inflammationsvärden och andra sjukdomsindikatorer hos reumatikerna i Gävle med riksgenomsnittet och funnit att detta inte bara sparar läkarresurser utan även leder till bättre hälsa för patienterna.

Se hela inslaget från Rapport här. 

Relaterade artiklar

Visa fler