Kosten kan lindra

Det är mycket svårt att göra vetenskapliga studier när det gäller kost och hur den påverkar kroppen och dess sjukdomar och symtom. Men många reumatiker har på egen hand upptäckt att valet av kost kan påverka hur de mår.

För närvarande finns forskning om vissa samband mellan kost och rematoid artrit, RA, samt ankyloserande spondylit, AS. Läs om kost och reumatisk sjukdom här

Relaterade artiklar

Visa fler