Patientorganisationer kräver rättsäker bedömning av assistansersättning

”Det är varken rimligt eller etiskt försvarbart att en person som beviljats assistansersättning på grund av sin funktionsnedsättning ska misstänkliggöras och behöva uppfattas som en presumtiv fuskare.”
Det skriver Reumatikerförbundets ordförande Anne Carlsson tillsammans med en rad andra organisationer i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Artikeln är en reaktion på att en statlig utredning förslår oanmälda hembesök som en metod för att avslöja fuskare bland personer som får assistansersättning. Men organisationerna menar att om man gör rättsäkra bedömningar om behovet av assistans från början, så finns inget behov av att kontrollera dem som har stödet efteråt.  
Läs hela artikeln i Dagens Samhälle

Relaterade artiklar

Visa fler