Långvarig smärta är ett stort problem

Hur ska du hantera din smärta? I tidningen fysioterapi nr 2, 2012 skriver legitimerade sjukgymnast Cathatina Gustavsson om hur smärtan kan hanteras.

Artikeln beskriver forskningsläget i dag och egenvårdsprogram om provats i primärvården.

Att hantera långvarig smärta

Relaterade artiklar

Visa fler