Ledgångsreumatism och tandlossning

Det finns flera likheter i bakomliggande mekanismer mellan tandlossning (parodontit) och ledgångsreumatism.

Sedan tidigare är det känt att personer med reumatoid artrit (ledgångsreumatism) oftare än andra lider av parodontit och vice versa. En brittisk forskargrupp har nyligen publicerat nya rön om förhöjda värden av autoantikroppar vid de båda sjukdomarna. 

Läs artiklarna i Tandläkartidningen nummer 10 

Relaterade artiklar

Visa fler