Livesänd konferens

Idag deltar Reumatikerförbundets ordförande Anne Carlsson på en konferens om samverkan i vården.

Se livesändingen från SBU här.

Saxat från inbjudan:

SBU är en myndighet som utvärderar metoder i sjukvårdens processer ochverksamheter. Projektledarna på SBU är disputerade forskare med gedigen kompetens. Syftet med myndighetens uppdrag är att hitta de säkraste och mest effektiva metoderna genom att gå igenom den vetenskapliga litteraturen och dra slutsatser utifrån den.

Vi på myndigheten vet att det finns många människor i funktionshinderrörelsen som med sin särskilda kompetens och erfarenhet kan hjälpa myndighetens projektgrupper att ställa rättforskningsfrågor och komma med kloka synpunkter på resultaten.

Tillsammans kan vi hjälpa sjukvården välja rätt. Välkommen till konferensen Samverkan för evidensbaserad vård.

Relaterade artiklar

Visa fler