ALMEDALEN - Nationella riktlinjer - från ax till limpa

De nationella riktlinjerna för rörelseorganens sjukdomar diskuteras i paneldebatt i Almedalen.

En lagom långsam process?Självstyre kontra jämlik och kunskapsbaserad vård.Hur, när och vem följer upp/vilka indikatorer ska användas?

En panel bestående av representanter från politiken, professionen och patienterna ger sig i kast med att svara på dessa frågeställningar.

Paneldeltagare

  • Mats Eriksson, Landstingsråd,Region Halland
  • Martin Gunnarsson, Ordförande, Svensk neurologisk förening
  • Boel Mörck, Verksamhetschef, Sahlgrenska universitetssjukhuset
  • Inger Lundkvist, Projektledare, Socialstyrelsen
  • Anne Carlsson, Ordförande, Reumatikerförbundet
  • Anders Ekholm, Analyschef, Socialdepartementet
  • Moderator: Eva Nilsson Bågenholm

Tid och plats

Onsdagen den 3 juli kl. 11.30–13.00
Clarion Hotel Wisby, Vinterträdgården
Strandgatan 6

Arrangörer:

Svensk Reumatologisk Förening och Reumatikerförbundet

Relaterade artiklar

Visa fler