Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Nu har de kommit!

Nu har den slutgiltiga versionen av de nationella riktlinjerna för rörelseorganens sjukdomar kommit. Riktlinjerna omfattar diagnoserna osteoporos, artros, inflammatorisk ryggsjukdom och ankyloserande spondylit, psoriasisartrit, och reumatoid artrit. 

Riktlinjerna är framtagna av Socialstyrelsen och tanken är att dessa ska ge stöd och rekommendationer om vård vid sjukdomar i rörelseorganen. Syftet med riktlinjerna är både att stimulera användandet av vetenskapligt utvärderade och effektiva åtgärder och att vara ett underlag för öppna och systematiska prioriteringar inom hälso- coh sjukvården.

Relaterade artiklar

Visa fler