Ny smärtrapport

En omfattande undersökning har gjorts bland medlemmar i tre stora patientorganisationer, Reumatikerförbundet, Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR) och Personskadeförbundet för Rehabilitering (RTP). I den framgår att många lider i onödan på grund av brister i smärtvården. Det är oacceptabelt säger Anne Carlsson ordförande i Reumatikerförbundet.

I kartläggningen kommer det fram att som patient måste man vara påstridig och kunna tala för sig för att få hjälp och patienterna upplever också att det saknas behandlingsrutiner och vårdprogram. Det behövs betydligt mer kunskap inom primärvården för att smärtpatienter ska få en snabbare diagnos och därmed korrekt behandling framkommer i rapporten.

Relaterade artiklar

Visa fler