Ny ungdomspolitik

Att ge ungdomar reell makt i samhället är betydelsefullt. Det måste dock innebära att gå från ord till handling. Om fler unga ska finns i de folkvalda församlingarna, så krävs det konkreta förslag på hur det ska gå till, det saknas i promemorian om "en ny ungdomspolitik" anser Reumatikerförbundet. 

Goda villkor för ungdomsorganisationer är en förutsättning för att ungdomar ska kunna vara delaktiga samhällsmedborgare och driva sina frågor. Stödet från staten är viktigt i den diskussionen och måste finnas med i en lyckosam ungdomspolitik, anser Reumatikerförbundet.

Relaterade artiklar

Visa fler