Ökad tillgänglighet hos Apoteken

Äntligen satsar Apoteken på att öka tillgängligheten och patientsäkerheten. Onödigt krångel ska bort och kunderna ska få sina läkemedel så snabbt som möjligt. Personalen ska också få mer tid för läkemedelsdialog.   

Idag inleder TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) och Sveriges Apoteksförening ett samarbete för att förbättra och förenkla dagens system för utbyte av läkemedel på apotek. Målet är att öka patientsäkerheten och tillgängligheten till läkemedel. 

Det är främst fem områden som kommer att ses över:

  • Se över regelverket för att underlätta hanteringen av utbytet av läkemedel på apotek.
  • Inleda en diskussion med distributörerna och läkemedelstillverkarna om hur varuflödet kan effektiviseras.
  • Satsa på att gemensamt förbättra informationen om generiskt utbyte till apotekens kunder.
  • Se över möjligheterna att ytterligare främja farmaceutisk rådgivning på apotek.
  • Utbyta kunskap och erfarenheter från TLV:s tillsynsarbete för lärande och utveckling samt för att öka följsamheten till ”periodens vara” ytterligare.
  • Läs mer om detta här.


    Relaterade artiklar

    Visa fler