Patienter i Region Gävleborg får inom kort ta del av sina journaler via nätet.

Reumatikerförbundet ser väldigt positivt på att Region Gävleborg nu följt Uppsalas exempel.  

Vi ser medborgarnas möjlighet att kunna läsa och ta del av sin journal via nätet som en självklar rättighet. Patienternas roll i vården och patientens egen kunskap och insikt om sin sjukdom är väsentlig för att uppnå bästa möjliga vård.

Läs Arbetarbladets ledare om journaler via nätet här.

Relaterade artiklar

Visa fler