Patientsäkerhetsstipendiet

Patientsäkerheten inom ortopedin är mycket viktig! Vilken klinik/enhet ska få stipendiet på 25 000 kr i år? Nominera senast den 30 juni till Pelle Gustafson.

För fjärde gången delar Reumatikerförbundet och Svensk Ortopedisk förening ut ett stipendiet för att belöna ett multiprofessionellt utvecklings- och förbättringsarbete. Stipendiet på 25 000 kr ska användas för att minska risken för vårdskador. Mottagande klinik/enhet bestämmer själv hur det ska användas.

Läs mer om vad nomineringen ska innehålla

Relaterade artiklar

Visa fler