Pfizers stora forskningsstipendium

Professor Hans Carlsten får Pfizers stora forskningsstipendium på 400 000 kronor. Stipendiet delas ut på Medicinska Riksstämman i Stockholm på torsdag.

Hans Carlsten är en av reumatologins stöttepelarna inom svensk forskning om sjukdomar i rörelseapparaten. Han är också förste vice ordförande i Reumatikerförbundets Forskningsråd och skattar samarbetet med patientorganisationen högt.
Under många år har Reumatikerfonden stött professor Hans Carlsten med forskningsanslag.

Läs det långa pressmeddelandet om Hans Carlstens forskning
Läs i Reumatikervärlden om Hans Carlsten och hans forskning i nummer 4, 2012 sidan 46-47 

Relaterade artiklar

Visa fler