Rätt tänkt Löfven!

Reumatikerförbundet välkomnar det  förslag till satsning på medicinsk forskning, innovation samt utveckling av svensk hälso- och sjukvård som Socialdemokraternas partiordförande Stefan Löfven presenterar i SvD Brännpunkt.

- Den pusselbit som fattats för att ge människor med kroniska sjukdomar större möjligheter att komma tillbaka till arbete är just de föreslagna satsningarna.  
- Detta breda angreppsätt, att involvera medicin, biologi, teknik och kemi, ger betydligt bättre förutsättningar att få fram bra läkemedel och effektiva behandlingsmetoder för personer med sjukdomar i rörelseorganen.
- Det känns hoppfullt att det nu finns en bred majoritet i riksdagen som inser vikten av, att en utvecklad hälso- och sjukvård är en nödvändighet för ett inkluderande arbetsliv, säger Anne Carlsson, ordförande i Reumatikerförbundet.

Relaterade artiklar

Visa fler