Remissvar om utredningen ”Gör det enklare”

Reumatikerförbundet tycker att hälso- och sjukvårds- samt omsorgssystemen måste ses över om vården ska bli jämlik och ha hög kvalitet.

Detta skriver vi i vårt remissvar till "Yttrande angående Ds 2012:20 Inspektion för vård och omsorg – en ny tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst".

Läs remissvaret i sin helhet här

Relaterade artiklar

Visa fler