Reumatiker får inte den vård de ska ha

Det är stor risk att reumatiker som bor i Västra Götaland inte får tillgång till biologiska mediciner i den omfattningen som de, enligt Socialstyrelsens senaste riktlinjer, har rätt till

Risken finns att Västra Götalandsregionen, som ligger sämst till i landet när det gäller anslagen till biologiska läkemedel till reumatiker, inte kommer att följa riktlinjerna fullt ut. Enligt ett reportage i VästEkot igår finns det förslag att under de närmaste två åren avsätta bara hälften av de pengar som man från början var villig att ge. Lyssna på hela inslaget här.

Relaterade artiklar

Visa fler