Reumatiker i Haparanda protesterar mot nedläggning.

Varmvattensbassängen i Haparanda ska rivas och de badande hänvisas till Torneå. Reumatikerföreningen protesterar.

Politikerna i Haparanda har redan planerat att riva den lokala bassängen och ersätta den med ett demensboende. De reumatiker som idag använder bassängen föreslås ta sig till en annan bassäng i Torneå.

Detta skulle leda till försämrade villkor, menar Haparandas reumatikerförening. Ordförande Anna-Lisa Joona påpekar att Torneås bassäng är alldeles för grund och vattnet för kallt för att det ska vara bra att träna i den. Torneå ligger dessutom långt bort och har sämre öppettider. 

Reumatikerföreningen i Haparanda har protesterat och överlämnat en namninsamling till Haparanda kommun med 1 280 underskrifter.  

Reumatikerförbundets hållning är att tillgången på varmvattenbassänger är en viktig förutsättning för rehabilitering och egenträning.

Relaterade artiklar

Visa fler