Reumatikerförbundet en efterfrågad röst

I Almedalen diskuteras olika viktiga politiska frågor. En sådan handlar om hur Hälso- och sjukvården bäst kan styras. Och med vilket fokus en sådan styrning ska ske. 

Svensk Förening för allmänmedicin ordnade ett seminarium på detta tema som handlade om ersättningssystem i primärvården - piska och morot eller professionalitet och patientmakt, hette det. Föreningen har tagit fram ett policydokument om ersättningssystem som främjar god vårdkvalitet i primärvården.

I den debatten medverkade Reumatikerförbundets ordförande Anne Carlsson som sa att det viktigaste är att Hälso- och sjukvårdens mål är att befolkningen blir friskare.

En annan viktig fråga som Anne Carlsson lyfte var hur ersättningssystemen kan premiera fortbildning och kompetenshöjning för sjukvårdens personal i det här fallet inom primärvården.

Även Socialdemokraterna i Stockholms Läns landsting ville ha med Anne Carlsson i en panel som också diskuterade ersättningsystem men med fokus på kvalitet och patientfokus. I detta medverkade även Capios VD Tomas Berglund som berättade om att alla system måste utgå från människorna. Det är de som snurrar hjulet. 

Relaterade artiklar

Visa fler