Reumatikerförbundet träffar riksdagsledamöter för att diskutera forskning

I samband med Reumatikerförbundets årliga middag i riksdagen överlämnades ett öppet brev angående den kommande forskningsproposition. I brevet lyftes vikten av att belysa de stora folksjukdomarna i ett bredare sammanhang och hur dessa är länkade till varandra. Låsningar vid specifika forskningsområden riskerar att kosta samhället stora resurser och leda till att färre människor får ta del av forskningsresultaten i form av bättre vård och behandling

Relaterade artiklar

Visa fler