Reumatisk sjukdom och tänder

Reumatiska inflammatoriska sjukdomar har mycket gemensamt med parodontit, tandlossning.

 

Det pågår mycket forskning på bakomliggande faktorer exempelvis för reumatoid artrit och parodontit. Forskarna finner att likheterna i sjukdomarnas uppbyggnad är stora.

I Tandläkartidningen finns en intressant artikel om hur behandling med TNF-hämmare påverkar tandhälsan.

Relaterade artiklar

Visa fler