Sexuell hälsa - viktig för alla

I sin avhandling Sexuell hälsa vid reumatoid artrit - en sjukgymnastisk metod sätter Kristina Areskoug- Josefsson ljuset på några aspekter av hur förhålla sig till sexualitet och i detta fall ledgångsreumatism. 

Ämnet är långt ifrån färdigbehandlat inom vården. Förhoppningsvis följer många andra personalkategorier i hennes fotsteg och så blir det kanske mindre svårt att ta upp frågor om sexuell hälsa och reumatisk sjukdom i kontakten med sjukvården.

Läs den populärvetenskapliga artikeln om avhandlingen
Länk till avhandlingen
Länk till berättelsen om att leva med reumatoid artrit - Kristina har själv ledgångsreumatism
Läs mer om ledgångsreumatism 

Relaterade artiklar

Visa fler