Sri Lanka bildar reumatikerförbund

Med Reumatikerförbundets hjälp har reumatikerna i Sri Lanka startat en egen organisation.

20-miljonerslandet Sri Lanka har hittills inte haft en egen rörelse som kunnat sprida kunskap och påverka situationen för landets reumatiker. Med hjälp från svenska Reumatikerförbundet och finansiering från SHIA - Svenska Handikapporganisationers Internationella Biståndsförening, har en ny nationell organisation kommit på plats.

Reumatikerförbundet har jobbat med detta i 3 år och ser detta som en stor framgång, även om mycket arbete återstår. Just nu är före detta generalsekreterare Jan-Olov Söderberg och före detta biträdande generalsekreterare Kerstin Källander i Sri Lanka och hjälper den nya styrelsen att komma igång.  

Läs mer om Reumatikerförbundets internationella åtaganden här!

Relaterade artiklar

Visa fler