Sten, sax och påse- Vad bestämmer vilken vård du får och vad den "leder" till?

Människor med reumatiska ryggsjukdomar och sjukdomar i rörelseorganen får inte den vård de behöver. De som har en reumatisk ryggsjukdom kan få vänta i 6-8 år för att få sin diagnos och därefter adekvat behandling. 

Beslut har fattats och verktyg har tagits fram för snabbare omhändertagande, ökad valfrihet och bättre tillgänglighet inom hälso- sjukvården. Verktygen är på plats, men problemen kvarstår, hur går vi vidare? 

Företrädare från landstingen, departement och myndigheter diskuterar problem och möjligheter till lösning. Välkomna till en intressant debatt under politikerveckan i Visby.

Inledare:
Ralph Nisell, Ordförande i Svensk Reumatologisk Förening
Linda Johansson, Unga Reumatiker
Lars-Olof Larsson, överläkare Angreds närsjukhus

Paneldeltagare: Ingrid Lennervald, regionstyrelsen Region Skåne,Martin Andreasson, regionstyrelsen, Västra Götalands regionen Marie Wedin Ordförande i läkarförbundet Roger Molin, Socialdepartementet, nationell samordnare för utökat vårdval Fredrik Lennartsson Myndighetschef, Myndigheten för vårdanalys

Moderator: Anne Carlsson Ordförande ReumatikerförbundetTid & Plats: tisdag 3 juli kl 10.00–11.30
Strand hotell, Strandgatan 34
Vi bjuder på lunchmacka och dricka
VÄLKOMNA!

Mer information
Kristina Söderlund Reumatikerförbundet mobil: 0733681126
Anna Brodowsky Abbott mobil: 0706529790

Relaterade artiklar

Visa fler