Stiftelsen Wilgott Svenssons Fond

Reumatikerförbundet inbjuder härmed till ansökan om bidrag från Stiftelsen Wilgott Svenssons fond.

Fonden vänder sig till behövande reumatiker, bosatta dels inom Färingtofta Riseberga pastorat och dels i före detta Kristianstads län. Ansökan skall vara Reumatikerförbundet tillhanda senast den 12 oktober 2012. Regler och ansökningsblankett rekvireras från:
Reumatikerförbundet 
Box 12851
112 98 Stockholm                   
tel. 08-505 805 00 

Relaterade artiklar

Visa fler