Stort steg taget för Min journal på nätet

I Uppsala kan patienter läsa sin journal på nätet genom webbtjänsten Mina Vårdkontakter. Nu ska den här möjligheten spridas till resten av landet.

Stockholms läns landsting driver redan ett projekt tillsammans med andra landsting som heter Journal på nätet. Uppsalas lösning, "Min Journal" kommer nu att infogas i detta projekt, och därigenom bli en standardlösning för hela landet. Vid årsskiftet beräknas tjänsten lanseras på riksnivå.

Samarbetet mellan landstingen koordineras av Center för E-hälsa i samverkan.

Läs mer om Min Journal här

Relaterade artiklar

Visa fler