Studie: TNF-hämmare ökar inte risk för missbildningar

GRAVIDITET. Kvinnor med kroniska inflammatoriska sjukdomar som behandlats med TNF-hämmare tidigt under graviditeten verkar inte ha högre risk att få barn med medfödda missbildningar, jämfört med kvinnor med samma sjukdomar men som inte har använt TNF-hämmare.

Det visar en registerbaserad studie omfattande data från danska och svenska barn födda 2004-2012, drygt en miljon barn. Totalt hade mödrarna till 683 barn använt TNF-hämmare, exempelvis etanercept (Enbrel) och infliximab (Remicade) tidigt under graviditeten, mätt genom uthämtade recept på sådana läkemedel, och mödrarna till 21 549 barn hade inte använt TNF-hämmare. Kvinnorna i studien hade bland annat ledgångsreumatism och ankyloserande spondylit.

– Det krävs fler studier för att säkert säga att det inte finns någon koppling mellan TNF-hämmare och missbildningar, men våra data tyder på att den eventuella kopplingen i så fall skulle vara liten, säger Gabriella Bröms, läkare och forskare vid Karolinska Institutet.

Källa: Clinical Gastroenterology and Hepatology

Relaterade artiklar

Visa fler