Svensk Reumatologis Kvalitetsregister, SRQ

SRQ samlar kunskap från reumatologisk forskning och om vardagsvården för att bidra till att patienten ska få bättre hälsa.

Kunskapen används för att erbjuda beslutsstöd både för patient och läkare. Nu finns åsrapporten på SRQ.s hemsida. På första sidan sidan ligger den som en läsbar pdf och på sidan om publikationer finns det en utskriftsvänlig version

I årsrapporten kan du bland annat läsa om Eva-Lenas medverkan i forskningen och om reumatolog Jon Lampas smärtforskning. 

Relaterade artiklar

Visa fler