Svensk Reumatologisk Förening söker koordinator

Svensk Reumatologisk Förening, SRF, öppnar ett kansli vid reumatologkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Till kansliet söker de en koordinator och har därför bett Reumatikerförbundet om hjälp att sprida informationen vidare.

Tjänsten är på heltid. Ansökan skickas till Ralph Nisell (ralph.nisell@karolinska.se), ordförandei SRF, senast 17 mars. Arbetsgivare blir det nybildade Aktiebolaget ”SRF Service AB”, som ägs av SRF.

All information finns i bilagan. 

Relaterade artiklar

Visa fler